Soạn bài ‘Tam đại con gà’ và ‘Nhưng nó phải bằng hai mày’ SBT Văn 10 tập 1 trang 48, 49…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Truyện Tam đại con gà cười điều gì ở anh học trò ?A – Sự dốt nát B – Đã dốt lại hay nói chữ C – Sự luống cuống khi chủ nhà hỏi D – Sự giấu dốt. Soạn … Đọc tiếpSoạn bài ‘Tam đại con gà’ và ‘Nhưng nó phải bằng hai mày’ SBT Văn 10 tập 1 trang 48, 49…