Soạn bài Sài Gòn tôi yêu – Mùa xuân của tôi SBT Văn 7 tập 1t rang 125…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 125 SBT Ngữ Văn 7 tập 1.  Soạn bài Sài Gòn tôi yêu – Mùa xuân của tôi Phân tích cách cảm nhận khá tinh tế của tác giả về đặc điểm của thiên nhiên, khí hậu Sài Gòn trong phần đầu bài tuỳ bút.. … Đọc tiếpSoạn bài Sài Gòn tôi yêu – Mùa xuân của tôi SBT Văn 7 tập 1t rang 125…