Bài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Nếu người tạo lập văn bản không quan tâm đến việc mình viết (nói) cho ai, viết (nói) để làm gì thì có thể xác định đúng mình phải viết (nói) cái gì không ? Và sự không quan … Đọc tiếpBài Quy trình tạo lập văn bản SBT Văn 7 tập 1 trang 29, 30 SBT Ngữ Văn 7 tập 1…