Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) Văn 10 tập 1 trang 99…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Phân tích đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) 1. Bài tập 1, trang 127, SGK. Trả lời: Đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm mang đặc trưng của phong … Đọc tiếpPhong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) Văn 10 tập 1 trang 99…