Bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Văn 10 tập 1 trang 79: chỉ ra sự khác biệt và giải thích…

Giải câu 1, 2, 3 trang 79 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Đoạn hội thoại sau đây mô phỏng ngôn ngữ sinh hoạt, nhưng có khác với lời thoại hằng ngày Hãy chỉ ra sự khác biệt và giải thích lí do. Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 1. Bài tập a, … Đọc tiếpBài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Văn 10 tập 1 trang 79: chỉ ra sự khác biệt và giải thích…