Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 93…

Giải câu 1, 2, 3 trang 93 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Viết một bài bình luận ngắn về tài năng của Mô-li-e xung quanh chi tiết may áo ngược hoa.. Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2 – Soạn bài Ông … Đọc tiếpSoạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 93…