Bài Ôn tập về luận điểm SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 61…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Bạn em phải viết một bài tập làm văn để làm sáng tỏ vấn đề : “Chọn bạn mà chơi”. Bạn em cho rằng, bài làm phải bao gồm năm luận điểm chính sau đây . Soạn bài Ôn tập … Đọc tiếpBài Ôn tập về luận điểm SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 61…