Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (SBT Văn 10 tập 1) trang 70 – Anh (chị) hãy cho biết: Văn học dân gian khác văn học viết như thế nào…

câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Anh (chị) hãy cho biết:Văn học dân gian khác văn học viết như thế nào ? -Vì sao ? Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam SBT Ngữ văn 10 tập 1 1. Anh (chị) hãy cho biết: … Đọc tiếpÔn tập văn học dân gian Việt Nam (SBT Văn 10 tập 1) trang 70 – Anh (chị) hãy cho biết: Văn học dân gian khác văn học viết như thế nào…