Bài Ôn tập văn biểu cảm SBT Văn 7 tập 1 trang 122: Hãy nói (viết) những câu biểu cảm…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 122 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Hãy nói (viết) những câu biểu cảm với các dấu hiệu : lời hô, lời mời gọi, giục giã, lời than… . Soạn bài Ôn tập văn biểu cảm SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Ôn tập văn … Đọc tiếpBài Ôn tập văn biểu cảm SBT Văn 7 tập 1 trang 122: Hãy nói (viết) những câu biểu cảm…