Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) SBT Văn 7 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 137…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 137 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. So sánh tình huống thể hiện tình bạn và cách thể hiện tình cảm đó ở bài thơ Bạn đến chơi nhà (SGK, trang 104).  Bài tập 1. So sánh tình huống thể hiện tình bạn và cách thể hiện … Đọc tiếpÔn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) SBT Văn 7 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 137…