Ôn tập tác phẩm trữ tình trang 129 SBT Ngữ Văn 7 tập 1: Hãy nêu lên những giá trị lớn của những bài thơ,…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 129 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Hãy nêu lên những giá trị lớn của những bài thơ, những đoạn thơ trữ tình trung đại Việt Nam đã được học trong SGK Ngữ văn 7, tập một.. Bài tập 1.  Câu 4, trang 181-182, SGK. 2.  Hãy … Đọc tiếpÔn tập tác phẩm trữ tình trang 129 SBT Ngữ Văn 7 tập 1: Hãy nêu lên những giá trị lớn của những bài thơ,…