Ôn tập phần làm văn Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 132 Hãy lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi…

Giải câu 1, 2, 3 trang 132 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Hãy lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Chọn một ý nhỏ trong dàn bài đó để viết một đoạn văn.. Soạn bài Ôn tập phần làm văn SBT Ngữ văn 10 … Đọc tiếpÔn tập phần làm văn Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 132 Hãy lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi…