Những câu hát về tình yêu, quê hương, đất nước, con người SBT Văn 7 tập 1 trang 25…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25, 26 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Em hãy sưu tầm một số bài ca dao giới thiệu về phong cảnh, sản vật hoặc con người của quê em. . Soạn bài Những câu hát về tình yêu, quê hương, đất nước, con người SBT Ngữ Văn … Đọc tiếpNhững câu hát về tình yêu, quê hương, đất nước, con người SBT Văn 7 tập 1 trang 25…