Soạn bài Ngắm trăng (Vọng nguyệt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 – Hãy kể tên…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Hãy kể tên những bài thơ viết về trăng của Hồ Chí Minh mà em đã học (và đã đọc). Chép lại những câu viết về cảnh trăng và hãy nêu rõ, trăng trong mỗi bài có nét gì khác … Đọc tiếpSoạn bài Ngắm trăng (Vọng nguyệt) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 – Hãy kể tên…