Soạn bài Một thứ quà của lúa non : Cốm SBT Ngữ Văn 7 tập1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 119 SBT…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 119 SBT Ngữ Văn 7 tập1.  Soạn bài Một thứ quà của lúa non : Cốm Bài tập 1. Trong bài tuỳ bút này, tác giả đã sử dụng nhiều phương thức : miêu tả, thuyết minh, biểu cảm, bình luận. Phương thức nào có vai trò … Đọc tiếpSoạn bài Một thứ quà của lúa non : Cốm SBT Ngữ Văn 7 tập1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 119 SBT…