Một số thể loại văn học: Thơ, truyện Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 SBT Văn 11…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Nghệ thuật tả cảnh, tả tình và sử dụng ngôn ngữ trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến có gì đáng chú ý?. Soạn bài Một số thể loại văn học: Thơ, truyện SBT Ngữ văn 11 tập … Đọc tiếpMột số thể loại văn học: Thơ, truyện Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 SBT Văn 11…