Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự – Văn 10 tập 1 trang 45: Viết một bài văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả…

Giải câu 1, 2, 3 trang 45 SBT Ngữ văn 10 tập 1Có người cho rằng : “Muốn chia văn miêu tả riêng, văn kể chuyện riêng, nhưng không thể làm được. Vì chỉ có đôi đoạn văn thuần là miêu tả, hoặc thuần là kể chuyện”. Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong … Đọc tiếpMiêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự – Văn 10 tập 1 trang 45: Viết một bài văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả…