Luyện tập viết văn bản thuyết minh SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Sưu tầm và giới thiệu trên báo tường, trong sinh hoạt câu lạc bộ văn học những đoạn văn thuyết minh chuẩn xác và hấp dẫn. Soạn bài Luyện tập viết văn bản thuyết minh 1. Bài tập 2, trang 63, … Đọc tiếpLuyện tập viết văn bản thuyết minh SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47…