Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 61 SBT…

Giải câu 1, 2, 3 trang 61 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Viết một bản tiểu sử tóm tắt dài khoảng 15 dòng và một bản tiểu sử tóm tắt khác dài khoảng 30 dòng (đối tượng không nhất thiết phải được học trong chương trình hoặc là một nhà văn). Soạn bài Luyện … Đọc tiếpLuyện tập viết tiểu sử tóm tắt Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 61 SBT…