Bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự Văn 10 tập 1 trang 68 – truyện ngắn Điểm tám…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Hãy đọc đoạn văn mở bài (từ đầu đến “còn chưa thấy đâu”) và đoạn văn kết bài (từ “Lá thư vỏn vẹn 45 chữ” đến hết) trong truyện ngắn Điểm tám. Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự … Đọc tiếpBài Luyện tập viết đoạn văn tự sự Văn 10 tập 1 trang 68 – truyện ngắn Điểm tám…