Luyện tập viết bản tin: Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Văn lớp 11 -Hãy chỉ ra những sai sót (nếu có) của bản tin sau…

Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. Hãy chỉ ra những sai sót (nếu có) của bản tin sau. Soạn bài Luyện tập viết bản tin SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1 1. Hãy chỉ ra những sai sót (nếu có) của bản tin sau: Tin giáo … Đọc tiếpLuyện tập viết bản tin: Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Văn lớp 11 -Hãy chỉ ra những sai sót (nếu có) của bản tin sau…