Luyện tập thao tác lập luận so sánh: Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 SBT Văn 11…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 86 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. Nhận xét về cách triển khai lập luận so sánh trong đoạn trích sau. Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1 – Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận … Đọc tiếpLuyện tập thao tác lập luận so sánh: Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 SBT Văn 11…