Luyện tập thao tác lập luận bình luận – SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Cho biết đoạn trích sau sử dụng thao tác lập luận nào là chính. Vì sao?. Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận SBT Ngữ văn 11 1. Bài tập 2.b, trang 83, SGK. Anh (chị) cần tiếp … Đọc tiếpLuyện tập thao tác lập luận bình luận – SBT Văn 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82…