Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ: Giải câu 1, 2, 3 trang 31 SBT Văn 11…

Giải câu 1, 2, 3 trang 31 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Viết một đoạn (một bài) văn ngăn để bàn về một vấn đề thường gặp trong học tập hay trong đời sống, trong đó có sử dụng thao tác lập luận bác bỏ. Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác … Đọc tiếpLuyện tập thao tác lập luận bác bỏ: Giải câu 1, 2, 3 trang 31 SBT Văn 11…