Bài Luyện tập tạo lập văn bản SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 38: Bạn em muốn tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Bạn em muốn tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế tổ chức với đề tài : Tôi viết bức thư này cho bạn để nói về tình bạn và sự khác biệt giữa chúng ta.. … Đọc tiếpBài Luyện tập tạo lập văn bản SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 38: Bạn em muốn tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế…