Bài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Giả sử em đã đưa yếu tố tự sự (hoặc miêu tả, hoặc cả tự sự và miêu tả) vào trong đoạn văn, em có được đưa thêm yếu tố biểu cảm vào trong đoạn văn ấy hay không ? Vì … Đọc tiếpBài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96…