Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Các luận điểm mà em vừa giúp bạn xây dựng có nhất thiết phải được nói (viết) ra với một độ dài tương đương nhau, với lí do cần phải làm cho bài văn trở nên cân đối hay không … Đọc tiếpLuyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85…