Lập luận trong văn nghị luận Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 87 SBT…

Giải câu 1, 2, 3 trang 87 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu sau đó. Soạn bài Lập luận trong văn nghị luận 1. Bài tập 2, trang 111, SGK. Trả lời: Bài tập đưa ra ba ý kiến (luận điểm) và yêu cầu tìm … Đọc tiếpLập luận trong văn nghị luận Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 87 SBT…