Lập dàn ý bài văn tự sự – SBT Văn 10 tập trang 30 đoạn trích Ra-ma buộc tội…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Dựa vào câu chuyện trong đoạn trích Ra-ma buộc tội (Ngữ văn 10, tập một, trang 56), hãy lập dàn ý cho văn bản này. Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự 1. Bài tập 1, trang 46, SGK. … Đọc tiếpLập dàn ý bài văn tự sự – SBT Văn 10 tập trang 30 đoạn trích Ra-ma buộc tội…