Lập dàn ý bài văn thuyết minh SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, trang 127 Xác định dàn ý của bài văn thuyết minh…

Giải câu 1, 2, 3, 4, trang 127 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Xác định dàn ý của bài văn thuyết minh.Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh 1. Bài tập 1, trang 171, SGK. Trả lời: Bài làm có thể được viết theo dàn ý sau đây: a) Mở bài: Giới … Đọc tiếpLập dàn ý bài văn thuyết minh SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, trang 127 Xác định dàn ý của bài văn thuyết minh…