Lập dàn ý bài văn nghị luận Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Lớp anh (chị) có một số bạn hiền lành, nhút nhát. Khi bị kẻ khác bắt nạt, các bạn đó nhẫn nhục chịu đựng, lấy câu tục ngữ “Một sự nhịn, chín sự lành” làm phương châm xử thế.. Soạn bài … Đọc tiếpLập dàn ý bài văn nghị luận Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72…