Bài Làm thơ lục bát SBT Văn 7 tập 1 trang 115, 116 SBT Văn 7 tập 1: Làm hai bài thơ lục bát…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Làm hai bài thơ lục bát, mỗi bài có hai khổ (tức bốn câu) với đề tài tự chọn, trong đó một bài có trường hợp ngoại lệ trong mối quan hệ về thanh giữa các tiếng ở vị … Đọc tiếpBài Làm thơ lục bát SBT Văn 7 tập 1 trang 115, 116 SBT Văn 7 tập 1: Làm hai bài thơ lục bát…