Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36 – Em hãy tìm những điệp…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Em hãy tìm những điệp ngữ trong nguyên tác bài Tẩu lộ (Đi đường). Việc sử dụng điệp ngừ như vậy có hiệu quả nghệ thuật gì ? Em đánh giá như thế nào về bản dịch thơ ?. Soạn bài … Đọc tiếpSoạn bài Đi đường (Tẩu lộ) SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 36 – Em hãy tìm những điệp…