Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết -SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Đoạn văn viết sau đây tái hiện ngôn ngữ nói của một cuộc hội thoại. Hãy chỉ ra những đặc điểm của ngôn ngữ nói.Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 1. Bài tập … Đọc tiếpĐặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết -SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63…