Soạn bài Cổng trường mở ra SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 5: Em thấy người mẹ trong bài văn là người mẹ như thế nào…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Em thấy người mẹ trong bài văn là người mẹ như thế nào ? Vì sao em biết được điều đó ?. 1. Câu 2, trang 8, SGK. Trả lời: Trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ … Đọc tiếpSoạn bài Cổng trường mở ra SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 5: Em thấy người mẹ trong bài văn là người mẹ như thế nào…