Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 53…

Giải câu 1, 2, 3 trang 53 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Hãy cho biết mục đích và đối tượng của bài Chiếu cầu hiền. Nội dung bài chiếu có phù hợp với mục đích và đối tượng ấy không ?. Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) SBT Ngữ văn 11 tập … Đọc tiếpSoạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 53…