Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây SBT Văn 10 tập 1 trang 22, 23: Liệt kê và phân tích những câu nói và những hành động…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 22, 23 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Trong đoạn kể và tả cảnh giao chiến giữa hai tù trưởng, tác giả sử thi đã sử dụng phép so sánh. Hãy liệt kê và phân tích những câu nói và những hành động, cử chỉ của từng … Đọc tiếpSoạn bài Chiến thắng Mtao Mxây SBT Văn 10 tập 1 trang 22, 23: Liệt kê và phân tích những câu nói và những hành động…