Soạn bài Cảnh khuya – Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 103…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 103 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Có gì đặc biệt trong cách so sánh “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” ? Hình ảnh “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa” có vẻ đẹp như thế nào ?. Soạn bài Cảnh khuya – Rằm tháng … Đọc tiếpSoạn bài Cảnh khuya – Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 103…