Cách lập ý của bài văn biểu cảm SBT Văn 7 tập 1 trang 81: Quê hương trong lòng tôi. Tìm ý và lập dàn ý…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 81 SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm. Cho đề bài : Quê hương trong lòng tôi. Tìm ý và lập dàn ý. Bài tập 1. Cho đề bài Đâu còn tiếng ếch với các gợi ý sau … Đọc tiếpCách lập ý của bài văn biểu cảm SBT Văn 7 tập 1 trang 81: Quê hương trong lòng tôi. Tìm ý và lập dàn ý…