Các phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 – Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó tế nhị hay chen ngang lời, ngắt lời người khác, ta thường dùng “Xin lỗi…”?. Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn … Đọc tiếpCác phương châm hội thoại (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 16 – Vì sao khi muốn hỏi một điều gì đó…