Ca dao hài hước – SBT Văn 10 tập 1 trang 66: Bài ca dao phê phán điều gì trong xã hội cũ…

Giải câu 1, 2, 3 trang 66 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Bài ca dao sau phê phán điều gì trong xã hội cũ ? Tiếng cười ở đây có được là nhờ những biện pháp nghệ thuật nào ? Soạn bài Ca dao hài hước 1. Bài tập 1, trang 92, SGK. Trả … Đọc tiếpCa dao hài hước – SBT Văn 10 tập 1 trang 66: Bài ca dao phê phán điều gì trong xã hội cũ…