[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ ngữ “chiều chiều” và “chín chiều” có đồng nghĩa không ?…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Ở bài 2, các từ ngữ “chiều chiều” và “chín chiều” có đồng nghĩa không ? Vì sao ? Cảnh trong bài ca này góp phần thể hiện tâm trạng con người như thế nào ?. Soạn bài Ca dao – … Đọc tiếp[Ca dao – Dân ca] Những câu hát về tình cảm gia đình SBT Văn 7 tập 1:các từ ngữ “chiều chiều” và “chín chiều” có đồng nghĩa không ?…