Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh) SBT Ngữ Văn 7 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh). Trong ba phần đầu của bài thơ, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt tự sự và miêu tả … Đọc tiếpSoạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh) SBT Ngữ Văn 7 tập 1…