Soạn bài sầu riêng – Tiếng Việt lớp 4…

Sầu riêng – Soạn bài sầu riêng. Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?Câu 2. Dựa vào bài văn này, hãy miêu tả những nét đặc sắc của:Câu 3. Tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng. Câu 1.  Sầu riêng là đặc sản … Đọc tiếpSoạn bài sầu riêng – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện con vịt xấu xí, Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể….

Sầu riêng – Kể chuyện con vịt xấu xí. Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể. Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể. Bài tham khảo Sắp đến mùa đông lạnh giá, … Đọc tiếpKể chuyện con vịt xấu xí, Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể….

Kể chuyện con vịt xấu xí, Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể….

Sầu riêng – Kể chuyện con vịt xấu xí. Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể. Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể. Bài tham khảo Sắp đến mùa đông lạnh giá, … Đọc tiếpKể chuyện con vịt xấu xí, Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể lại câu chuyện sau khi đã nghe thầy cô giáo kể….

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn sau:Câu 2. Xác định chủ ngữ …

Sầu riêng – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?. Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn sau:Câu 2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa làm:Câu 3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do các từ ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn sau:Câu 2. Xác định chủ ngữ …

Chính tả Sầu riêng, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc…

Sầu riêng – Chính tả Sầu riêng. Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau. Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng Câu 2. Điền vào chỗ trống : a)   l … Đọc tiếpChính tả Sầu riêng, Câu 1. Nghe – viết: sầu riêng.Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n?b)ut hay uc?Câu 3. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc…

Đọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau, Sầu riêng là trái quý, trái hiếm của miền Nam, là đặc sản của…

Sầu riêng – Đọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau. Sầu riêng là trái quý, trái hiếm của miền Nam, là đặc sản của những miệt vườn Nam Bộ. Đọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau: 1. Sầu riêng … Đọc tiếpĐọc bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo rồi trả lời các câu hỏi sau, Sầu riêng là trái quý, trái hiếm của miền Nam, là đặc sản của…

Cảm nghĩ của em về bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo, Bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo là một bài văn tả cây cối, hoa trái …

Sầu riêng – Cảm nghĩ của em về bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo. Bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo là một bài văn tả cây cối, hoa trái đặc sắc. Sầu riêng là đặc sản của các khu vườn Nam Bộ. Bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo là một bài văn … Đọc tiếpCảm nghĩ của em về bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo, Bài “Sầu riêng” của Mai Văn Tạo là một bài văn tả cây cối, hoa trái …