Luyện từ và câu bài quê hương, 1. Đọc đoạn thơ. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào…

Quê hương – Luyện từ và câu bài quê hương. 1. Đọc đoạn thơ. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi. b) Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài quê hương, 1. Đọc đoạn thơ. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào…

Soạn bài quê hương tiếng việt lớp 3 – Tiếng Việt lớp 3…

Quê hương – Soạn bài quê hương tiếng việt lớp 3. 1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ đầu) Trả lời: Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm … Đọc tiếpSoạn bài quê hương tiếng việt lớp 3 – Tiếng Việt lớp 3…