Chính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc…

Quả tim khỉ – Chính tả Quả tim khỉ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau: Câu 1. Điền vào chỗ trống: a.”s” hoặc “x”                 … Đọc tiếpChính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc…

Chính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc…

Quả tim khỉ – Chính tả Quả tim khỉ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau: Câu 1. Điền vào chỗ trống: a.”s” hoặc “x”                 … Đọc tiếpChính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc…

Soạn bài Quả tim khỉ – Tiếng Việt lớp 2…

Quả tim khỉ – Soạn bài Quả tim khỉ. Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khả như thế nào?Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?Câu hỏi 4: Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò, lủi mất? Câu hỏi 5: … Đọc tiếpSoạn bài Quả tim khỉ – Tiếng Việt lớp 2…