Luyện từ và câu: luyện tập về động từ, Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?, …

Ông trạng thả diều – Luyện từ và câu: luyện tập về động từ. Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?, Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô … Đọc tiếpLuyện từ và câu: luyện tập về động từ, Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?, …

Chính tả bài ông trạng thả diều, Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay X ?, Câu 3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả ….

Ông trạng thả diều – Chính tả bài ông trạng thả diều. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay X ?, Câu 3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả . Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay X ?Trái nhót như ngọn đèn tín hiệuTrỏ lối …ang mùa … Đọc tiếpChính tả bài ông trạng thả diều, Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay X ?, Câu 3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả ….

Soạn bài ông trạng thả diều – Tiếng Việt lớp 4…

Ông trạng thả diều – Soạn bài ông trạng thả diều. Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiển. Câu 2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ?Câu 3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều” ? Câu 4. … Đọc tiếpSoạn bài ông trạng thả diều – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện : bàn chân kì diệu, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?…

Ông trạng thả diều – Kể chuyện : bàn chân kì diệu. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ? Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện.Câu 3. Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ? Trả lời: Câu 1. … Đọc tiếpKể chuyện : bàn chân kì diệu, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?…

Kể lại truyện ông trạng thả diều theo lời của Nguyễn Hiền, Năm tôi lên sáu tuổi, cha cho tôi theo học một thầy đồ trong làng. Thầy đồ…

Ông trạng thả diều – Kể lại truyện ông trạng thả diều theo lời của Nguyễn Hiền. Năm tôi lên sáu tuổi, cha cho tôi theo học một thầy đồ trong làng. Thầy đồ kinh ngạc khi thấy tôi học đến đâu hiểu đến đó và có trí nhớ lạ thường ĐỀ BÀI Kể lại … Đọc tiếpKể lại truyện ông trạng thả diều theo lời của Nguyễn Hiền, Năm tôi lên sáu tuổi, cha cho tôi theo học một thầy đồ trong làng. Thầy đồ…

Đọc bài “Ông Trạng thả diều”, rồi trả lời các câu hỏi, Dưới thời vua Trần Nhân Tông có một gia đình nông dân nghèo sinh được…

Ông trạng thả diều – Đọc bài “Ông Trạng thả diều”, rồi trả lời các câu hỏi. Dưới thời vua Trần Nhân Tông có một gia đình nông dân nghèo sinh được đứa con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Đọc bài ” Ông Trạng thả diều”, rồi trả lời các câu hỏi sau: 1. … Đọc tiếpĐọc bài “Ông Trạng thả diều”, rồi trả lời các câu hỏi, Dưới thời vua Trần Nhân Tông có một gia đình nông dân nghèo sinh được…