Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Văn 7 tập 1: Giải câu hỏi trang 140, 141…

Giải câu hỏi trang 140, 141 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Câu danh ngôn nào có sử dụng điệp ngữ của Lê-nin nói về học tập.. Bài tập 1. Bài tập 1,2,3,4,5,6,8,9 trang 193,194 SGK Văn 7 tập 1. 10. Em hãy cho biết : a)  Câu danh ngôn có sử dụng điệp ngữ … Đọc tiếpÔn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Văn 7 tập 1: Giải câu hỏi trang 140, 141…