Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 1 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 1 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X vào ồ trống trước ý trả lời đúng. Câu 2. Đặt … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 1 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 77 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 4 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 4 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng mà em biết. Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 4 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 5 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu …

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 5 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu X vào chồ trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 5 trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu …

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 6 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 6 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau. Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 6 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 7 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.Câu 3. Viết lời đáp của em trong … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 7 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu…

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang. TRÒ CHƠI Ô CHỮ Điền vào ô trống theo hàng ngang: –     Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương. … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang. TRÒ CHƠI Ô CHỮ Điền vào ô trống theo hàng ngang: –     Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương. … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì 2 – Tiết 9 trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở…

Ôn tập giữa học kì II – Ôn tập giữa học kì II – Tiết 9 trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như … Đọc tiếpÔn tập giữa học kì 2 – Tiết 9 trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở…