Tiết 8 ôn tập giữa học kì 2 Tiếng việt 4 tập 2, A. CHÍNH TẢ: Đoàn thuyền đánh cá.B. TẬP LÀM VĂN Cho hai đề bài:1. Tả một đồ vật em…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 8 ôn tập giữa học kì II Tiếng việt 4 tập 2. A. CHÍNH TẢ: Đoàn thuyền đánh cá.B. TẬP LÀM VĂN Cho hai đề bài:1. Tả một đồ vật em thích.2. Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả.Tả cái cặp … Đọc tiếpTiết 8 ôn tập giữa học kì 2 Tiếng việt 4 tập 2, A. CHÍNH TẢ: Đoàn thuyền đánh cá.B. TẬP LÀM VĂN Cho hai đề bài:1. Tả một đồ vật em…

Tiết 7 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, A. ĐỌC THẦM: Chiếc lá.B.DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý ĐÚNG TRONG CÁC CÂU TRẢ LỜI…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 7 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. A. ĐỌC THẦM: Chiếc lá.B.DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý ĐÚNG TRONG CÁC CÂU TRẢ LỜI DƯỚI ĐÂY:Câu 1. Trong truyện có các nhân vật nào nói với nhau?Câu 2. Vì … Đọc tiếpTiết 7 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, A. ĐỌC THẦM: Chiếc lá.B.DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý ĐÚNG TRONG CÁC CÂU TRẢ LỜI…

Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thộc lòng.Câu 2. Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 1 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thộc lòng.Câu 2. Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học tập chủ điểm Người ta là hoa … Đọc tiếpTiết 1 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thộc lòng.Câu 2. Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập…

Tiết 2 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Hoa giấy.Câu 2. Đặt một vài câu để:a)Kể về hoạt động vui chơi…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 2 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – viết: Hoa giấy.Câu 2. Đặt một vài câu để:a)Kể về hoạt động vui chơi của các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường.b) Tả các bạn trong … Đọc tiếpTiết 2 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Hoa giấy.Câu 2. Đặt một vài câu để:a)Kể về hoạt động vui chơi…

Tiết 4 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ghi lại các từ ngữ trong tiết Mở rộng vón từ theo chủ điểm.Ghi lại các tử ngữ…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 4 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Ghi lại các từ ngữ trong tiết Mở rộng vón từ theo chủ điểm.Ghi lại các tử ngữ trong tiết Mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Câu 2. Ghi lại … Đọc tiếpTiết 4 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ghi lại các từ ngữ trong tiết Mở rộng vón từ theo chủ điểm.Ghi lại các tử ngữ…

Tiết 3 ôn ập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2 Nêu tên và nội dung các bài tập đọc về …

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 3 ôn ập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2 Nêu tên và nội dung các bài tập đọc về chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Tên bài Nội dung chính   … Đọc tiếpTiết 3 ôn ập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2 Nêu tên và nội dung các bài tập đọc về …

Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 5 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Nhữn người … Đọc tiếpTiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài…

Tiết 6 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể (nêu định nghĩa, ví dụ)Câu 2. Tìm 3 kiểu câu kể trên trong…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 – Tiết 6 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể (nêu định nghĩa, ví dụ)Câu 2. Tìm 3 kiểu câu kể trên trong đoạn văn đã cho.Câu 3. Hãy viết một đoạn văn về bác … Đọc tiếpTiết 6 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể (nêu định nghĩa, ví dụ)Câu 2. Tìm 3 kiểu câu kể trên trong…